Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze

Żyjmy w zgodzie

Z otaczającą nas naturą

Stowarzyszenie Ekologiczne Eko - Przyjezierze


Głównym powodem powstania stowarzyszenia była chęć formalnego usankcjonowania działań jego członków na rzecz ochrony Jeziora Ostrowskiego i Pojezierza Gnieźnieńskiego. Problemem drastycznego spadku poziomu lustra wody w jeziorach znajdujących się w obszarze oddziaływania Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" zajmujemy się już kilka lat.

Sentymentom wstęp wzbroniony

Piękno przedwiośnia, klangor żurawi, wciąż zimny wiatr spienione pędzi fale. Coś jednak psuje sielankowy obrazek. Tam,gdzie była ...

Dodano: 2015-03-02

Sejm uchwalił ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii

  Decyzja która zapadła po burzliwej debacie w sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku należy uznać za przełomową i ...

Dodano: 2015-02-23

Spotkanie ogólnopolskiej koalicji Rozwój Tak-Odkrywki Nie

Dnia 3 lutego 2015 roku we Wrocławiu siedzibie Eko-Unii odbyło się spotkanie ogólnopolskiej koalicji Rozwój ...

Dodano: 2015-02-12

Nic się nie zmieniło!!!

  Kopalnictwo odkrywkowe węgla brunatnego ma dewastacyjny wpływ na zasoby wodne, przyrodę i zdrowie człowieka w bardzo ...

Dodano: 2015-01-27

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl