Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
HISTORIA PETYCJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA POGRANICZU WIELKOPOLSKI I KUJAW


HISTORIA  PETYCJI  DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE    KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA POGRANICZU  WIELKOPOLSKI  I  KUJAW

26 listopada 2018 roku złożona została petycja do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego

w Brukseli . Do w/w dokumentu dołączono 530 podpisów obywateli naszego regionu za co dziękuję. W petycji zwróciliśmy uwagę o przestrzeganiu prawa  wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska . Jednocześnie poprosiliśmy o pomoc w powstrzymaniu pogłębiającej się katastrofy ekologicznej spowodowanej przez wydobywanie węgla brunatnego na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. 6 grudnia 2018 roku otrzymałem z Brukseli informację ,że petycja została zarejestrowana i przekazana do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego oraz  że zostanę poinformowany o podjętej decyzji .

 

13 maja 2019 roku kolejna informacja z Brukseli – treść poniżej :

 

Szanowny Panie.

Pragnę poinformować ,że Komisja Petycji Zapoznała się z Pana petycją i uznała ,że poruszone w niej kwestie są dopuszczalne zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego , jako że przedmiot petycji wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej . Komisja Petycji postanowiła zwrócić się do Komisji Europejskiej o zbadanie przedstawionego problemu . Dalsze rozpatrywanie petycji zostanie wznowiona po uzyskaniu niezbędnych informacji .

Ponadto Komisja Petycji uznała ,że kwestie poruszone w Pana  petycji powinny zostać przedłożone do wiadomości także Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego , Zdrowia Publicznego  i Bezpieczeństwa  Żywnościowego w Parlamencie Europejskim , której zakres uprawnień obejmuje poruszone kwestie .

Zostanie Pan poinformowany o wszelkich dalszych działaniach podejmowanych w tej sprawie.

 

                                                                                    

                                                                             

                                                                                               Z poważaniem

 

                                                                                               Cecilia Wikstrom   

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Petycji

 

 

Mam wielką nadzieje ,że kroki podjęte przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego będą skutkowały tym ,że żadna   odkrywka węgla brunatnego nigdy nie powstanie. Oczekuję  że Komisja Petycji  sprawi ,że wyrządzone szkody w środowisku zostaną naprawione . Miejmy nadzieję ,że Rząd Polski wyegzekwuje  i dopilnuje by nasz region odzyskał to co przez wiele lat tracił.  Tylko dlatego ,że problemu zagłady pojezierza gnieźnieńskiego, rządzący i instytucje odpowiedzialne za stan środowiska bagatelizowały , pomimo  informacji o rzeczywistym stanie zniszczeń . 

 

                                                                                         Józef Drzazgowski

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl