Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
IV KRAJOWA KONFERENCJA EKOLOGICZNA


IV  KRAJOWA KONFERENCJA EKOLOGICZNA

               

 „Przyszłość nowych odkrywek węgla brunatnego w Polsce''  w dniach 25-26 luty 2016 r. w Przyjezierzu 

 

To już czwarta konferencja organizowana przez nasze Stowarzyszenie.
Po raz kolejny naukowcy i eksperci przedstawią jakie zagrożenia niesie za sobą wydobywanie i spalanie węgla brunatnego. Wystarczyła dekada pracy naszej organizacji w pokazywaniu ,nagłaśnianiu , informowaniu,by świadomość i zrozumienie problemu w zagrożonych regionach wzrosło nieporównywalnie do stanu sprzed kilku lat. Na początku naszej nierównej, burzliwej drogi wielu się z nas śmiało.

Byli i tacy ,którzy próbowali nas zastraszyć. Byliśmy tego absolutnie świadomi, jednak nie przerywaliśmy naszej pracy.
Teraz jesteśmy razem w ogólnopolskiej koalicji '' Rozwój Tak – Odkrywki Nie''. Jest to naszą siłą , wzajemnie się wspieramy i wymieniamy doświadczeniami. 

Z okazji kolejnej, czwartej już konferencji, pozwolę sobie przypomnieć te, które już za nami:

01.05.2009 r.  '' Odkrywkowe wydobycie węgla brunatnego a środowisko''

27.03.2010 r.  '' Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych Pojezierza gnieźnieńskiego''

06.05.2011 r.  '' Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego na pograniczu Wielkopolski i Kujaw''
     
 

W tym roku skupimy się na zagadnieniu przyszłości nowych odkrywek węgla brunatnego w Polsce.

Oto dokładny program konferencji:

25 luty

     10.00  – 10.10

Józef Drzazgowski, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Przyjezierze.

     Wprowadzenie do tematu konferencji i krótkie przypomnienie działań oraz wystąpienie przedstawiciela Ogólnopolskiej koalicji Rozwój Tak  Odkrywki Nie.

    

     10.15 – 10.45

Dr Benedykt Pepliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Potencjał rolnictwa południowej Wielkopolski oraz skutki ekonomiczne ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Oczkowice. 

 

      10.45 – 11.05

Marian Przybylski. Dziedzictwo kulturowe Lasów Miradzkich ze szczególny uwzględnieniem Przyjezierza.

 

       11.05 – 11.35

Dr hab. Julian Chmiel, dr hab. Maciej Gąbka, dr Michał Kupczyk. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Miejsce ekspertyzy przyrodniczej w procedurze ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

     11.35 – 11.50

Mgr Iwo Łoś, Greenpeace Polska. Społeczności lokalne i opinie społeczne wobec energetyki - analiza badań.

 

     11.50  – 12.05

Dyskusja.

 

     12.05  – 12.30

Przerwa kawowa. Konferencja prasowa.

 

     12.30  – 12.50

Jakub Gogolewski, ekspert ds. finansowych. Kto za to chciałby zapłacić ? Analiza podejścia do finansowania nowych inwestycji węglowych przez największe instytucje finansowe obecne na rynku finansowym Europy oraz jak to wpływa na szanse ZE PAK na pozyskanie finansowania nowych odkrywek węgla brunatnego w Wielkopolsce.

 

     12.50  – 13.20

  Dr Michał Wilczyński. Czy musimy otwierać nowe kopalnie węgla brunatnego?

 

      13.20  – 13.40

   Dyskusja.

    

      13.40  – 14.20

Marcin Popkiewicz. Rewolucja energetyczna. Ale po co?

   

      14.20 – 14.50

Dr hab. Leszek Pazderski. Greenpeace Polska. Zrzut metali ciężkich z odkrywki Tomisławice do Noteci – dużo czy mało?

 

      14.50 – 15.00

Dyskusja, podsumowanie konferencji, pożegnanie gości.

 

       15.00

14. Obiad.

 

 

26 luty

Warsztaty dotyczące opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin.

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl