Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Konsekwencje przyrodnicze odmulania Kanału Warta -Gopło w rejonie ujścia Noteci.


Konsekwencje przyrodnicze odmulania Kanału Warta -Gopło w rejonie ujścia Noteci.
28 kwiecień 2015
 
 

W dniu 22 kwietnia 2015 roku dotarła do nas informacja o pracach związanych z odmulaniem 320 m odcinka kanału Warta-Gopło w rejonie ujścia Noteci. Wg informacji  zamieszczonej na portalu LM.pl istnieje konieczność wydobycia 9,5 tys. m3 osadów. Pomijając elementy retoryki publicystycznej [z pewnością nie jest to rumowisko wtłaczane do kanału z wodami kopalnianymi], powyższa informacja daje wyobrażenie o ilości osadu transportowanego przez Pichnę i Noteć z wodami kopalnianymi.

Pragniemy przypomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku interweniowaliśmy w WIOŚ w Poznaniu, wskazując na możliwość przekroczenia norm jakości odprowadzanych wód kopalnianych [zwłaszcza w zakresie ilości osadów]. Przeprowadzone jesienią 2014 r. przez Delegaturę WIOŚ w Koninie badania interwencyjne wykazały w kilku punktach pomiarowych przekroczenie dopuszczalnych ilości osadów. Efektem tych badań była rekomendacja o rozszerzenie zakresu analiz o część biologiczną. To jedyny, niestety tylko „papierowy efekt”' podjętej interwencji. Odprowadzana woda kopalniana nadal nie spełnia norm jakości przewidzianych w pozwoleniu wodno-prawnym. Osadniki wstępnego oczyszczania wybudowane przy odkrywce Tomisławice absolutnie nie spełniają swej roli. Pragnę w tym miejscu wskazać, że odmulenie [zważywszy na ilość nanoszonych osadów z pewnością nie będzie ostatnim] nie może stanowić jedynym rozwiązaniem problemu. Może stać się  przyczynkiem do dalszej degradacji środowiska. Odcinek Kanału przeznaczony do odmulania leży w granicach obszaru Natura 2000 Jezioro Gopło. Zwracamy uwagę na to, że naruszenie i zmącanie osadów może oznaczać ich przyspieszony spływ do Gopła. Konieczne ze względu na przywrócenie drożności Kanału odmulenie ze względu na usytuowanie w granicach Natura 2000, powinno być prowadzone wg szczególnych zasad. Za niedopuszczalne uznajemy deponowanie wydobytego osadu wzdłuż koryta kanału. Oznacza to bowiem bezpośrednią degradację nadbrzeżnych siedlisk przyrodniczych, a w perspektywie dalszej – mineralizację osadów, spływ biogenów do wód, a następnie hypertrofię południowej części Gopła. Uważamy, że wydobyty refulat powinien być obligatoryjnie usunięty poza dolinę kanału. W tym miejscu należy zadać pytanie czy przeprowadzono analizę składu chemicznego osadów oraz ocenę zagrożeń środowiskowych wynikających z ich niekontrolowanego składowanie w dolinie Kanału?  ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl