Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ - odmowna decyzja dla odkrywki Ościsłowo


KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ - odmowna decyzja dla odkrywki Ościsłowo

Decyzja RDOŚ w Poznaniu z dnia 10 marca 2017 roku pokazała, że nasza wieloletnia batalia o powstrzymania planowanej odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo potwierdziła nasze racje.

Należy przyznać, że RDOŚ w Poznaniu wykazała się pełnym profesjonalizmem i podjęła właściwą decyzję. Według naszej oceny innej decyzji nie mogło być, gdyż opinie, ekspertyzy jakie przedstawiły strony postępowania były miażdżące dla raportu środowiskowego przygotowanego przez inwestora. Jest to praca i współpraca wielu organizacji ekologicznych i wielu naukowców z kilku ośrodków naukowych w Polsce. 

Spółka ZEPAK jest zdziwiona, że taka decyzja zapadła. Słowa Pana Andrzeja Mazura „Nie oddamy odkrywki ekologom” świadczy, że inwestor jeszcze nie może przyjąć do wiadomości faktu iż era węgla brunatnego w regionie konińskim kończy się. To tak, jak byśmy chcieli na siłę trwać w epoce kamienia łupanego i opierali się przed używaniem narzędzi żelaznych. Epoka kamienia przeminęła nie z powodu braku kamienia, lecz tylko dlatego, że narzędzia wytwarzane z żelaza okazały się zdecydowanie lepsze.

Pragnę też stwierdzić też, że to nie ekolodzy doprowadzili do katastrofy ekologicznej na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, ale odkrywkowe wydobywanie węgla brunatnego. Kolejną kwestią jest to, że nic nie zrobiono przez ostatnie dekady aby zapobiec degradacji środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego w regionie, które obserwujemy na każdym kroku? Jakąż hipokryzją posługuje się druga strona powołując się na miejsca pracy i bezpieczeństwo energetyczne – pytanie czyim kosztem? Zdumiewającą jest nonszalancka wypowiedź rzecznika ZEPAK: „w ocenie spółki wydana decyzja pozbawiona jest argumentów merytorycznych oraz nie została poparta żadnymi ekspertyzami”. Rzecznik nie wie, a może świadomie pomija fakt wielości opinii i ekspertyz przedstawionych w tej sprawie przez specjalistów z różnych dziedzin.

Wydana decyzja jest z pewnością ważnym, aczkolwiek nie ostatecznym etapem zwrotnym w obronie regionu przed dalszą dewastacją. Etapem następnym będą działania zmierzające do przynajmniej częściowej naprawy ,poczynionych szkód w środowisku. Będzie to z pewnością batalia trudna. Tak, jak do tej pory inwestor z pewnością będzie udowadniał, że w powstaniu ewidentnych szkód przyrodniczych nie ponosi winy.

http://poznan.rdos.gov.pl/odmowna-decyzja-dla-odkrywki-oscislowo

http://bip.poznan.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-10-marca-2017-znak-woo-ii-4235-9-2015-wm-73

 

Józef Drzazgowski

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl