Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
List Otwarty skierowany do Pana Zygmunta Solorz-Żak


List Otwarty skierowany do Pana Zygmunta Solorz-Żak

Pan Zygmunt Solorz-Żak
Akcjonariusz kontrolujący ZE PAK S.A.
Inicjator Stowarzyszenia „Program Czysta Polska”
Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o.


List Otwarty

 

Szanowny Panie Przewodniczący,


13 sierpnia 2019 roku w Kleczewie, przed siedzibą kontrolowanej przez Pana, jako
głównego udziałowca, węglowej spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., odbył
się kolejny już protest mieszkańców regionu konińskiego poszkodowanych działalnością
odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Wsparli ich lokalni samorządowcy oraz aktywiści
z Obozu dla Klimatu, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Ogólnopolskiej Koalicji
„Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, zaniepokojeni katastrofą przyrodniczą, jaką jest
spowodowana przez odkrywki postępująca degradacja zasobów wody w regionie Wschodniej
Wielkopolski i Kujaw. Legalne i pokojowe Zgromadzenie Publiczne w Kleczewie zbiegło się
z ogłoszoną przez Pana inicjatywą pt. Program Czysta Polska.


Program ten, tak szeroko komunikowany przez telewizję Polsat, ma promować troskę
o środowisko naturalne. Ma – słusznie – przypominać Polakom, w jak zanieczyszczonym i
zniszczonym przyrodniczo kraju żyją i że każdy może zrobić coś na własną rękę, aby
zapobiec dalszym zniszczeniom.


Nikt jednak, w żadnym telewizyjnym spocie, nie przypomina i nie wyjaśnia nam, kto
i co jest sprawcą tego stanu, kto dewastuje przyrodę, kto jest głównym winowajcą katastrofy
ekologicznej np. w regionie konińskim, gdzie odkrywki węgla brunatnego wciąż dostarczają
paliwo do trujących Polaków elektrowni. Tak się składa, że i kopalnie, i elektrownie należą
do Pana – inicjatora programu Czysta Polska. Tego jednak z żadnego spotu emitowanego w
prywatnej TV się nie dowiemy.


Zawodowi aktorzy z teatralną emfazą nawołują, by przystąpić do stowarzyszenia
„Czysta Polska”, że każdy może naprawiać świat, zaczynając od siebie: np. segregować
śmieci, zrezygnować z plastikowej torby na zakupy. To, czego w cukierkowej formie
dowiadujemy się o Czystej Polsce, to banalne podstawy, które już wdrażane są np. przez
samorządy. Gdzie zatem jakaś nowa wartość? – nie ma jej! Wszystko to jest w naszej ocenie
jak błyszcząca wydmuszka, która ma służyć „przypudrowaniu” kontynuacji węglowych
planów ZE PAK i Pana jako jego właściciela.


Program Czysta Polska, choć ma w założeniu wiele pozytywnych elementów,
odbieramy jako zasłonę dymną, bowiem jego ambicje sprowadzają się do podstawowych
wytycznych ochrony środowiska w Polsce. Ale nie to jest w tej telewizyjnej kampanii
najgorsze. Medialne show to usypianie i odwracanie uwagi, mącenie w głowie opinii
publicznej, czysta socjotechnika, podczas gdy węglowy koncern cały czas planuje
dewastować środowisko w imię zysku skumulowanego w rękach swojego głównego
właściciela. Program Czysta Polska będzie miał sens, jeżeli spółka ZE PAK S.A. będzie
stosowała czyste reguły gry – weźmie odpowiedzialność za swoje trwające dekady działania,
przygotuje i sfinansuje rekultywację terenu po odkrywkach zgodnie z najlepszymi
dostępnymi praktykami i w zgodzie z potrzebami środowiska naturalnego, zapłaci za straty
środowiskowe lokalnym społecznościom, rolnikom i branży turystycznej. Spółka najpierw
musi po sobie porządnie posprzątać, potem zaś z czystą kartą dołączyć do zielonego
programu.


Kwestia fundamentalna: spółka ZE PAK S.A. musi natychmiast odstąpić od
planów kontynuacji wydobycia węgla brunatnego i budowy nowych odkrywek, jak
Ościsłowo, oraz przedstawić rzetelny harmonogram odejścia od węgla najlepiej jeszcze
przed 2030 rokiem. To będzie faktyczny sprawdzian wiarygodności i rzeczywistych
intencji inicjatorów programu Czysta Polska oraz odpowiedzialności za przyszłość,
także Pańskich dzieci i wnuków.


Jak dotąd w TV Polsat widzimy słodkie reklamy, a gorzka rzeczywistość jest taka: jak
wynika z najnowszego raportu finansowego za 2019 r., ZE PAK nie wycofał się z planów
budowy odkrywki Ościsłowo! Spółka w latach 2024-2036 przewiduje wydobycie z niej 31
milionów ton węgla brunatnego. Jeśli dojdzie do budowy kolejnej kopalni, wysiedlonych
zostanie ponad 550 osób, a utrata dochodów w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym
przekroczy 4,22 mld złotych. Pogłębiłoby to także już dramatyczną sytuację wodną na
Kujawach i w Wielkopolsce, nastąpiłaby eskalacja wysychania lasów, jezior, rzek i pól
uprawnych.


Żądamy zatem:
? Powstrzymania ekspansji kolejnych odkrywek i natychmiastowego wycofania
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla odkrywki Ościsłowo,
? Naprawienia szkód w środowisku spowodowanych przez przemysł wydobywczy,
we współpracy z naukowcami, lokalnymi samorządami, instytucjami
państwowymi i organizacjami społecznymi.
? Podjęcia uczciwego dialogu z poszkodowanymi – wypłacenia rzetelnych
odszkodowań rolnikom za straty spowodowane osuszaniem pól uprawnych i
zmniejszeniem wartości nabywczych nieruchomości, oraz branży turystycznej,
która upada w wyniku eksploatacji złóż węgla brunatnego.
? Ogłoszenia konkretnego planu szybkiego odejścia od wydobycia i spalania węgla
oraz przestawienia istniejących mocy w elektrowniach PAK na inne, nieemisyjne
paliwa.


Postulujemy, by tak jak szeroko, z pełnym zaangażowaniem TV Polsat informuje o
śmiertelnym zagrożeniu, jakim jest pandemia wirusa Covid 19, z taką samą starannością
pokazywała ona skutki wieloletnich zaniedbań w dekarbonizacji naszego kraju i utrwalaniu
archaicznego modelu produkcji energii.
Węgiel zabija, ten wydobywany przez kopalnie odkrywkowe także! Napisał Pan
„Czystego powietrza nie da się wyprodukować ani kupić, musimy wspólnie o nie dbać”.
Parafrazując: „czystego sumienia” też nie można kupić, można jednak próbować naprawić
swoje błędy.

 

List otwarty popierają:
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze

Stowarzyszenie NIE kopalni odkrywkowej

Stowarzyszenie Akcja Konin

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych w Wilczynie

Stowarzyszenie “Nie dla odkrywki Złoczew”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja “Rozwój Tak - Odkrywki Nie”

Stowarzyszenie Eko-Unia

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Towarzystwo na rzecz Ziemi

Fundacja Greenpeace Polska

Obóz dla Klimatu

Zielona Fala

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl