Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Naczelny Sąd Administracyjny uznał odkrywkę Tomisławice za niezgodną z prawem


Naczelny Sąd Administracyjny uznał odkrywkę Tomisławice za niezgodną z prawem

Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Naturalnego ''Przyjezierze'' od samego początku twierdziło ,że odkrywka Tomisławice powstaje niezgodnie z prawem i w miejscu gdzie nigdy nie powinna powstać. Dnia 7 października 2014r Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną  PAK KWB KONIN na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, że decyzja środowiskowa wydana w 2007 roku przez Wójta gminy Wierzbinek jest z rażącym naruszeniem prawa.

WSA w Poznaniu jak NSA w Warszawie w dużej części opierał się na prawie UE i skardze złożonej w 2008 roku przez Stowarzyszenie ''Przyjezierze''. W skardze przedstawiliśmy jakie zagrożenia niesie za sobą powstanie kopalni odkrywkowej w rejonie dwóch obszarów Natura 2000 i ostoi ptasiej  Jeziora Gopło. W tej chwili monitoring prowadzony przez nasze stowarzyszenie jak i instytucje do tego powołane potwierdzają nasze obawy sprzed kilku lat. W tym miejscu powołam się na skargę złożoną przez stowarzyszenie z dnia 18 sierpnia 2014 na jakość wody pompowanej do Gopła z odwodnienia odkrywki Tomisławce. Odpowiedź z dnia 22 października 2014 roku  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu  delegatura w Koninie i przedstawione  badania  potwierdziły nasze obawy. W związku z uzyskanymi wynikami WIOŚ  poinformował Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zagrożeniach jakie niesie za sobą płynąca brunatna maź do Gopła.  Równoznacznie z działaniami instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska nasze Stowarzyszenie doprowadziło do spotkania na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu ,gdzie ustaliliśmy dalsze kroki jakie należy podjąć. Należy też powiedzieć prawdę ,że ta kopalnia od samego początku była skazana na porażkę z punktu biznesowego gdyż węgla jest mało i kiepskiej jakości. Cofając się do roku 2008 i  słów  byłego prezesa ,że nic go nie powstrzyma przed otwarciem kopalni, zadam retoryczne pytanie „Kto za to zapłaci?”  

Ostateczny wyrok w tej sprawie  Naczelnego Sądu Administracyjnego powinien w krótkim doprowadzić do tego ,że koncesja dla odkrywki Tomisłwice przestanie obowiązywać a wyrządzone szkody dla środowiska i mieszkańców naprawione.

Józef Drzazgowski⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl