Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Obóz dla Klimatu: Odzyskujemy Energię


Obóz dla Klimatu: Odzyskujemy Energię

Obóz dla Klimatu tworzy nieformalna grupa osób, które dążą do odzyskania sprawczości, w aktywny sposób przeciwstawiając się niesprawiedliwym stosunkom społecznym i wszelkim formom wyzysku. Podczas obozu stworzona zostanie przestrzeń dla: wzajemnej edukacji, samoorganizacji w walce z wyzyskiem ludzi i natury, nawiązania kontaktów między rozproszonymi środowiskami.

Szczegółowe informacje pod adresem 

https://obozdlaklimatu.org/

 

Chcemy zadziałać w sposób pozytywny i kreatywny. Tym samym w trakcie pierwszego Obozu dla Klimatu zajmiemy się wyłącznie działalnością edukacyjną oraz protestacyjną. Zgodnie z ustaleniami z lokalną społecznością nasze działania ograniczą się do demonstracji i happeningów. Wyrażamy pełne zrozumienie i aprobatę dla akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa w uzasadnionych sytuacjach, będziemy jednak działać w poszanowaniu woli lokalnych mieszkańców. Obóz dla Klimatu nie chce powielać schematów zachowań inwestorów, którzy realizują arbitralnie plany, lekceważąc głos społeczności lokalnych, ostatecznie pozostawiając mieszkańców z konsekwencjami i długofalowymi skutkami decyzji podjętych bez ich udziału i zgody.


Nasze działania nie są wymierzone w górników ani pracowników kopalni, lecz zmierzają do zmian strukturalnych, czyli zapewnienia także tym grupom zawodowym bezpiecznej przyszłości.

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl