Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
PIERWSZY OKRĄGŁY STÓŁ W POZNANIU


PIERWSZY OKRĄGŁY STÓŁ W POZNANIU

 

W dniu 12 października 2019 roku na zaproszenie Pani Europoseł dr Sylwii Spurek reprezentowałem nasze Stowarzyszenie podczas pierwszego okrągłego stołu w Poznaniu.

Tematem spotkania był klimat w kontekście polityki rolnej i adaptacja gospodarstw rolnych do zmian klimatu. Rozmawialiśmy o zmianach, które wszyscy obserwujemy i już odczuwamy między innymi w rolnictwie. Ten okrągły stół jest pierwszym z dwunastu, które się będą w przyszłości odbywać i na których będą poruszane różne ważne problemy z jakimi będziemy musieli się zmierzyć. W czasie wspomnianego wydarzenia były poruszane różne tematy związane z klimatem, rolnictwem i wyzwaniami jakie stoją przed nami. Omówiliśmy wiele spraw związanych z wartością ziemi i jej ochroną, wodą i jej znaczeniem w rolnictwie, hodowlą przemysłową zwierząt, stosowaniem pestycydów i wszelkiego rodzaju chemicznych środków w uprawach rolnych jak i w hodowli zwierząt, problem utylizacji odpadów w produkcji rolniczej. Poruszono też problem odoru z wielkich ferm oraz wielkoobszarowe rolnictwo i jego wpływ na erozję gleb i niszczenie remiz śródpolnych, bagien i torfowisk. Dyskusja dotyczyła także aspektu zdrowotnego produkowanej żywności naszpikowanej antybiotykami i jej wpływ na zdrowie społeczeństwa. Oczywiście nie pominięto ważnego tematu wpływu rolnictwa na zmiany klimatu. Podsumowując, tematów i wniosków było wiele, więc pracy w PE Pani Poseł z pewnością nie zabraknie.

W spotkaniu brał udział szeroki wachlarz organizacji: WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Greenpeace Polska, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-PRZYJEZIERZE, Compassion Polska, Pro Vega Polska, Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Zarówno zaproszone organizacje jak i zakres poruszanych tematów były bardzo różnorodne i zapraszające do żywej i konstruktywnej dyskusji. Należy rozmawiać, bo wyzwania stojące przed nami są olbrzymie i możemy je rozwiązać tylko wspólnie.

 

Józef  Drzazgowski⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl