Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Przeciwnicy odkrywek spotkali się w Lubinie


Przeciwnicy odkrywek spotkali się w Lubinie

Na zaproszenie Stowarzyszenia ekologicznego EKO-UNIA z Wrocławia dnia 13 sierpnia 2010 r. w Lubiniu braliśmy udział w roboczym spotkaniu samorządowców z gmin zagrożonych odkrywkowym wydobyciem węgla, organizacji ekologicznych z całego kraju i parlamentarzystów.  Spotkanie to miało na celu połączenie i stworzenie wspólnego frontu i lobbingu na poziomie regionalnym oraz krajowym. Chcemy wzmocnić pozycję samorządu w pro-klimatycznych procesach inwestycyjnych w Polsce.

Chcemy, aby mieszkańcy gmin , na których są planowane gigantyczne inwestycje energetyczne mieli świadomość ich wpływu na klimat i mogli świadomie decydować o ich ewentualnym powstawaniu. Lobbowanie polegało by na rzetelnym informowaniu społeczności o prawdziwych kosztach i alternatywnych działaniach w energetyce, ponieważ nie może być tak jak do tej pory ,że kosztem niewiedzy i skomplikowanego prawa takie inwestycje mają miejsce. Tylko występowanie i mówienie jednym głosem daje możliwość i perspektywy osiągnięcia sukcesu. Po drugie społeczeństwo musi się dowiedzieć, że skutki zmiany klimatu takie jak trąby powietrzne, powodzie, susze, lokalne trzęsienia ziemi itp. w wielu przypadkach jest spowodowane działalnością człowieka przez swoje nieodpowiedzialne decyzje . Rozumiemy, że węgiel brunatny jest skarbem polskiej ziemi, ale czy większym skarbem nie jest przyroda i woda?

Woda jest strategicznym surowcem dla cywilizacji na ziemi i powinniśmy ten skarb w naszym kraju szczególnie cenić, gdyż nasze zasoby wody pitnej porównywalne są z zasobami płn. Afryki. Jeżeli tego sobie nie uświadomimy, to w niedługiej przyszłości woda pitna osiągnie cenę ropy naftowej, a energię elektryczna, która jest również niezbędna dla życia człowieka można uzyskiwać z innych źródeł energii - bardziej przyjaznych człowiekowi i środowisku. Żyjemy w XXI wieku ,a metody pozyskiwania energii z węgla brunatnego to XIX wiek. XXI w. powinien być energią słońca, wiatru i wody. Nie możemy ulegać lobby węglowemu , które ma bardzo wielką siłę oddziaływania w promowaniu brudnych technologii. Jeśli nie opamiętamy się to człowiek doprowadzi do nieodwracalnych szkód w środowisku, co w konsekwencji może doprowadzić do częściowej zagłady życia na Ziemi. Było to jedno z roboczych w spotkaniach, kolejne odbędzie się w Zielonej Górze.⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl