Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Rozprawa administracyjna w RDOŚ w Poznaniu


Rozprawa administracyjna w RDOŚ w Poznaniu

W czwartek 8 września odbyła się w Poznaniu rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej odkrywki Ościsłowo. Na rozprawie obecni byli przedstawiciele władz kopalni, związków zawodowych, dowieziono również kilkoma autokarami manifestujących górników.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-PRZYJEZIERZE oraz Greenpeace Polska do rozmów stawiło się również liczne grono naukowców, specjalistów z wielu dziedzin, mieszkańców z regionu działania kopalni oraz przedstawicieli lokalnych samorządów.

 

Niestety podczas kilkugodzinnej dyskusji górnicy oprócz propagandowego filmu przedstawiciele PAKu nie byli w stanie podać żadnych merytorycznych faktów, które miałyby wyjaśnić błędy i niedoróbki, w wykonanym na zlecenie kopalni raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Nie padły również żadne konkretne wyjaśnienia na pytania specjalistów.

Powtarzano tylko stare wyświechtane slogany typu:

-  rekultywacja powoduje oddawanie ziem rolnych o klasie bonitacyjnej lepszej, niż tych, które kopalnia zabiera;

-  kopalnia odtwarza jeziora, w których jest znacznie czyściejsza woda;

-  kopalnia podnosi walory turystyczne regionu;

-  kopalnia chce ale nie może dopuścić wody do jeziora wilczyńskiego.

Związkowiec Pan  Jacek Slamina stwierdził, że przedsiębiorstwo ZE PAK daje utrzymanie dla 100 tysięcy osób w regionie! (przy 60 tysiącach mieszkańców Konina)

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po wysłuchaniu przybyłych specjalistów między innymi opinii hydrogeologa, o sztucznym zawężeniu przez kopalnie w raporcie, zasięgu wpływu leja depresji (odwodnienia terenu), jeszcze bardziej oddaliła się od prawidłowego oszacowania wpływu odkrywki na środowisko. Brak wiarygodności spółki PAK, pogłębia również brak działań kopalni w celu naprawy wcześniej wyrządzonych szkód, w tym spowodowanej katastrofie ekologicznej na jeziorach: wilczyńskim, wójcińskim , budzisławskim , suszewskim, kownackim i ostrowskim.

 

Najczęstszym powtarzanym postulatem kopalni pozostaje ratowanie miejsc pracy górników, niestety, ktoś musi to powiedzieć górnikom: EPOKA WĘGLA BRUNATNEGO W WIELKOPOLSCE SIĘ SKOŃCZYŁA! Może w końcu RDOŚ zdobędzie się na odwagę, wypełni swój obowiązek, zacznie chronić środowisko i wyda negatywną decyzję środowiskową, o co wnioskowało większość zebranych na rozprawie.

 

 

Andrzej Dąbek

 

 

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl