Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska


Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

W dniu 5 lutego 2024 roku, na zaproszenie Pani Minister Pauliny Henning-Kloski, Ministra Klimatu i Środowiska, miało miejsce ważne robocze spotkanie dotyczące Pojezierza Gnieźnieńskiego. Nasze Stowarzyszenie było reprezentowane przez Józefa Drzazgowskiego, prof. UAM Juliana Chmiela oraz dr. Michała Kupczyka.

W tym istotnym wydarzeniu uczestniczyli również Pan Wiceminister Mikołaj Dorożała, naukowcy, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z Poznania i Bydgoszczy. Wśród uczestników byli również przedstawiciele ZE PAK, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, wójtowie Wilczyna, Powidza i Witkowa, a także reprezentanci Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Instytutu Geologicznego, Greenpeace Polska oraz Fundacji “Rozwój Tak-Odkrywki Nie”.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, dr Bogumił Nowak, przedstawił interesującą prezentację, omawiając działania podjęte oraz planowane etapy naprawy stosunków wodnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Pani Minister jest niezwykle zaangażowana w odbudowę zasobów wodnych dla dobra nas wszystkich i otaczającej przyrody. Warto podkreślić, że wszystkie instytucje, świat nauki i organizacje ekologiczne w tej kwestii wyrażają jednogłośnie swoje stanowisko. Dodatkowo, środki finansowe na inwestycje są zagwarantowane.

Pani Minister zapewniła, że będą kolejne spotkania i działania podejmowane w walce o nasze wspólne dobro, jakim jest Pojezierze Gnieźnieńskie.⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl