Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
SPOTKANIE W SEJMIE DOTYCZĄCE RATOWANIA POJEZIERZA GNIEŹNIEŃSKIEGO


SPOTKANIE W SEJMIE DOTYCZĄCE RATOWANIA POJEZIERZA GNIEŹNIEŃSKIEGO

W dniu 11 lutego 2020 roku odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich. Przewodniczącą tego zespołu została posłanka Paulina Henning- Kloska z Gniezna . W tej chwili w zespole jest około 20 posłów i senatorów. Tematem  spotkania było przedstawienie obecnej sytuacji naszych jezior i całego Powidzkiego Parku Krajobrazowego  oraz wskazanie kierunków i środków jakie należy podjąć by ten proces powstrzymać i naprawić. Tu muszę powiedzieć ,że proces jest skomplikowany i  poprawa nie nastąpi z dnia na dzień. Moje zadanie polegało na pokazaniu jak wygląda stan jezior i środowiska przyrodniczego w tym jakże cennym przyrodniczo regionie . Wskazałem też  kilka przyczyn jakie miały wpływ na tak tragiczny stan jezior i w ogóle zasobów wodnych Wielkopolski i Kujaw . Zespół ekspertów  z UAM w Poznaniu z dziedzin hydrologii i biologii przygotował program zapobiegania dalszego ubytku wody jak i proces jej przywrócenia . Referat przedstawił prof. dr hab. Jan Przybyłek.

Przewodnicząca Paulina Henning-Kloska po wysłuchaniu referatów zaproponowała opcję zerową , zaakceptowaną przez wszystkie strony spotkania. Opcja  zerowa polega na tym ,że wszystkie strony skupią się by powstrzymać i naprawić to co zostało przez dziesięciolecia zaniedbane i zniszczone . Bo jak było do tej pory odpowiedzialnością za tą katastrofę ekologiczną na pojezierzu gnieźnieńskim strony się wzajemnie oskarżały, prześcigając się w tworzeniu kolejnych ekspertyzach . Co w konsekwencji nie prowadziło do rozwiązania problemu wody i znikających jezior i rzeki .  Przyczyn tego stanu rzecz jest kilka które w skrócie przedstawiłem na spotkaniu w Sejmie RP.

Optymistyczne jest to ,że wszystkie strony spotkania były za natychmiastowym działaniem ratowania pojezierza gnieźnieńskiego  . Wszyscy też twierdzili ,że jest to ostatni moment by tą katastrofę powstrzymać i nie dopuścić do pogłębienia już zaistniałych szkód  w środowisku przyrodniczym regionu .

W spotkaniu brali udział: posłowie i senatorowie , naukowcy, samorządowcy , przedstawiciele „Wód Polskich” i trzech ministerstw, ZE PAK , organizacje ekologiczne, leśnicy . Nasz powiat reprezentowali Starosta Mogileński Bartosz Nowacki , Wicestarosta Mogileński Marian Mikołajczak , Burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński i Wójt Jezior Wielkich Dariusz Ciesielczyk.

Jak wspomniałem reprezentowane były wszystkie strony, które wymieniłem i wszyscy mówili jednym głosem , by szybko działać bo czasu jest mało . Teraz musimy naciskać na Rząd RP by szybko podjęto decyzje w tej jakże ważnej sprawie jaką są zasoby wody. Wody bez której nie będzie życia .

 

Poniżej zapis transmisji ze spotkania

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=44AEDA6100AEDA4CC12584F900268581&fbclid=IwAR1c6UgVa2UzZSVVIAbZJjc6tlTPx8SgxesbbDbHXsQcqeq1iUAyXNIjqRo#

 

      Józef Drzazgowski

 ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl