Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Spotkanie w Szyszynku


Spotkanie w Szyszynku

Na zaproszenie radnego gminy Ślesin, Pana Andrzeja Dąbka, brałem udział w spotkaniu mieszkańców tej miejscowości z przedstawicielami KWB Konin. Wioska ta jest jedną z tych ,które stanęły na drodze planowanej kopalni odkrywkowej Ościsłowo. Na spotkanie przybyło przeszło sto osób zainteresowanych przyszłością, jaka ich czeka. Jestem pod wielkim wrażeniem świadomości i przezorności mieszkańców tego miejsca. Zadawane pytania były rzeczowe, a mało precyzyjne odpowiedzi przedstawicieli inwestora nie zadowalały zgromadzonych osób. Planowana odkrywka ma zajmować powierzchnię 1600 ha na terenie trzech gmin:Wilczyn, Ślesin i Skulsk. Złoże to około 40 milionów ton węgla brunatnego. By pozyskać ten surowiec należy przemieścić 500 milionów ton ziemi i odpompować około 280 milionów m3 wody.

W tym miejscu należy podkreślić ,że są to tereny z dobrze rozwiniętym rolnictwem, które w przypadku powstania odkrywki zostanie nieodwracalnie zniszczone. Przewidywany okres eksploatacji to 15 lat . Mówienie, że kopalnia to podatki i zyski dla gminy to myślenie na dziś. Piętnaście lat to chwila. Kopalnia odejdzie ,a problemy nie znikną . Rolnictwo jest na tych terenach od pokoleń i dobrze, jeżeli tak pozostanie,bo żywność i woda powinny być priorytetem .

Przedstawiciele kopalni podkreślają zyski, nie przedstawiają wszystkich strat lub marginalizując ich znaczenie. Dochody z produkcji rolniczej pewnie są mniejsze ,ale wpływy do budżetu gminy będą płynąć nie przez piętnaście lat ,ale zawsze. Miałem możliwość przedstawienia mieszkańcom prawdziwego oblicza i skutków działalności kopalni odkrywkowej.

Należy też przypomnieć,że decyzję środowiskową dla tej inwestycji powinien wydać Wójt Gminy Wilczyn do końca 2014r. Jednak liczne zastrzeżenia do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko  i dotychczasowy negatywny wpływ innych odkrywek na środowiska spowodowały niewyrażenie zgody na planowaną odkrywkę. Cóż na to inwestor? W dniu 05.03. 2015 informuje Wójta gminy Wilczyn “z powodu występujących trudności procesowych cofa wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania polegającego na wydobyciu węgla brunatnego oraz innych kopalin z odkrywki Ościsłowo''. Pięknie brzmi, ale moim zdaniem to tylko zmiana frontu działania . Jeżeli rzeczywiście tak by miało być ,to po co spotkania organizowane we wioskach, gdzie występuje złoże? Odpowiedź jest prosta. Silny lobbing firm energetycznych i wydobywczych spowodował zmiany przepisów dotyczących wydawania decyzji środowiskowej. Od 1 stycznia 2015 roku decyzji nie wydaje już Wójt gminy,na której terenie występuje kopalina. Teraz mieszkańcy i  Wójt są niepotrzebni ,bo decyzję środowiskową wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ,w tym wypadku w Poznaniu.

Prawdopodobnie w krótkim czasie inwestor wystąpi do RDOŚ o przyjęcie raportu oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Pewność, z jaką mówił Pan Dyrektor Włodzimierz Ciepły o tym ,że decyzja środowiskowa będzie wydana na przełomie trzeciego i czwartego kwartału pokazuje, że nastąpiły już pewne uzgodnienia między tymi instytucjami.

Mam nadzieję, że mieszkańcy zagrożonych miejscowości nie dadzą się uśpić, a ich głos zostanie uwzględniony. Życzę im, by zachowali swoje miejsca pracy które tworzyło wiele pokoleń.

 

Szyszynek 15 kwietnia 2015r.
Józef Drzazgowski⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl