Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
System BSK


System BSK

Systemy grzewcze na paliwo stale charakteryzuj?ce si? wysok? sprawno?ci? ciepln?, oprócz komory spalania potrzebuj? jeszcze dodatkowej powierzchni wymiany ciep?a, w celu odzyskania energii gazów grzewczych. Je?eli piece na drewno maj? zbyt ma?? powierzchni? grzewcz?, do komina trafiaj? spaliny o zbyt wysokiej temperaturze. Dóbr systemu dodatkowych powierzchni grzewczych pozwala okre?li? efekt cieplny: kot?y grzewcze do pozyskiwania gor?cej wody, metalowe radiatory do pozyskiwania gor?cego powietrza, a ceramiczna masa akumulacyjna do magazynowania i jednostajnego oddawania ciep?a na drodze promieniowania.⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl