Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Technika wodna CO


Technika wodna CO

Centralne w piecu kaflowym. Z centralnego w piecu kaflowym cieszy si? ca?a rodzina. Bo nie ma chyba lepszej i bardziej sensownej alternatywy, je?li my?limy o zapewnieniu ciep?a dla domu i ciep?ej wody dla jego mieszka?ców.

Piec kaflowy mo?e wspomaga? posiadany system grzewczy, mo?e te? zosta? w??czony w ten system jako niezale?ne i samodzielne ?ród?o ciep?a. Korzystanie z rodzimego i nieszkodliwego dla ?rodowiska i klimatu paliwa jakim jest drewno, daje ponadto wiele powodów do zadowolenia. Oprócz przyjemnego ciep?a i atmosfery - z których s?yn? piece kaflowe - rozwi?zanie takie daje pewno??, ?e w ka?dej sytuacji b?dzie mo?na zadba? o ciep?o jako jedn? z podstawowych potrzeb rodziny.⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl