Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Woda i środowisko na pograniczu Wielkopolski i Kujaw - film


Woda i środowisko na pograniczu Wielkopolski i Kujaw - film

          Film, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Eko- Przyjezierze, przedstawia problem bezmyślnego niszczenia śródpolnych remiz, zakrzewień, małych cieków wodnych, zaorywania miedz i wycinania pojedynczych drzew rosnących wśród pól. Dla mnie to barbarzyństwo na polskiej przyrodzie. Obserwując postępujący proces dewastacji tych jakże cennych siedlisk w naszym krajobrazie odnoszę wrażenie, że ludzie dla krótkotrwałego zysku i wygody w uprawie ziemi nowoczesnymi narzędziami rolniczymi niszczą te jakże cenne miejsca życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Przecież te miejsca to oazy życia wśród monokultur rolniczych takich jak kukurydza, rzepak czy zboża. Te miejsca spełniają rolę ostoi bioróżnorodności, w małym stopniu dotknięte chemicznymi zabiegami współczesnego rolnictwa. Nasz region Wielkopolski i Kujaw, już dotknięty nieodwracalnymi skutkami osuszania ziemi przez kopalnie odkrywkowe, jest rejonem o niskich zasobach wodnych, które zostały zniszczone przez bezmyślne odprowadzanie wód dla pozyskania kopaliny, która nazywa się węgiel brunatny. Jeśli niszczenie tych jakże cennych przestrzeni przyrodniczych nadal będzie postępowało bez żadnych konsekwencji, to powstaną pustynie, które będą przykładem na to, jak człowiek zabija życie i w konsekwencji samego siebie. Mam nadzieje, że ten  film uświadomi nam co tracimy i że musimy reagować na dalsze niszczenie otaczającej nas przyrody. Bo lasy, stawy, bagna, cieki wodne czy naturalne łąki to miejsca życia, które należy chronić, by bogactwo życia tam pozostało.

Józef Drzazgowski

 

 

                                                                       ⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl