Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
Zespól parlamentarny do ratowania pojezierza gnieźnieńskiego obradował w Ostrowie gmina Powidz


Zespól parlamentarny do ratowania pojezierza gnieźnieńskiego  obradował w Ostrowie gmina Powidz

Dzień 14 października 2020 roku to kolejny dzień poświęcony ratowaniu jezior na pojezierzu gnieźnieńskim. Konferencja w Ostrowie zgromadziła parlamentarzystów, naukowców, samorządowców, leśników, przedstawiciel wód polskich, ZEPAK  i organizacji ekologicznych. Nasze stowarzyszenie reprezentowali prof. Julian Chmiel, dr Michał Kupczyk i Józef Drzazgowski.

Konferencja przeprowadzona hybrydowo część prelegentów swoje prezentacje przedstawiło online . Było to podsumowanie dotychczasowych działań i co zostało osiągnięte i jakie wyzwania stoją przed nami. Jak pisałem wielokrotnie problem jest skomplikowany, ale realny do rozwiązania. Naukowcy i pracownicy urzędu marszałkowskiego w Poznaniu przedstawili jakie kroki należy podjąć by zasilić pojezierze gnieźnieńskie wodą z zewnątrz. Plany są, determinacja jest,  tylko należy pozyskać środki finansowe na przygotowane projekty. O środki na ten cel wystąpiły wody polskie , lobbują parlamentarzyści i są zapewnienia, że część środków z platformy powęglowej trafi też na ten cel. 75 lat korzystania z zasobów naturalnych  doprowadziło do niespotykanej dewastacji w środowisku przyrodniczym na tym terenie. To my wszyscy korzystaliśmy z energii wytwarzanej w zagłębiu konińskim. Teraz przyszedł czas by rząd polski wsparł nasze działania i pomógł naprawić szkody w środowisku.

 

 Józef Drzazgowski⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl