Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze




Nic się nie zmieniło!!!


Nic się nie zmieniło!!!

 

Kopalnictwo odkrywkowe węgla brunatnego ma dewastacyjny wpływ na zasoby wodne, przyrodę i zdrowie człowieka w bardzo szerokim zasięgu przestrzennym. Przykładem może być bezpowrotnie wyschnięte Jezioro Skrzynka w okolicach Ostrowa (fot. nr 1) i ciągle obniżający się poziom wód w jeziorach w okolicach Przyjezierza. Z tego względu niezwykle ważnym staje się minimalizowanie tego wpływu. Niestety w świadomości inwestorów nadal nie do końca jest to oczywiste, a służby państwowe odpowiedzialne za respektowanie pozwoleń z korzystania z zasobów środowiska przez inwestorów też lekceważą takie zdarzenia.

W dniu 24 stycznie 2015 roku Stowarzyszenie Przyjezierze dokonało wizji terenowej w zlewni Górnej Noteci zwracając szczególną uwagę na jakość wód odprowadzanych z odkrywki Tomisławice. Z przykrością stwierdzamy, że z odkrywki Tomisławice odprowadzana jest nadal brudna woda do wód powierzchniowych: rzeki Pichny, Noteci i Kanału Warta-Gopło. Efekty wizji terenowej udokumentowano fotograficznie. Wprawdzie wody kopalniane przepuszczane są przez osadniki, to jednak na podstawie oceny wizualnej ilości zawiesin płynących dalej do Pichny i Noteci można mieć poważne zastrzeżenia co do ich efektywności.. Niesione bystrym nurtem Pichny i Noteci osady (pewnie organiczne) osadzają się sukcesywnie w Kanale Warta-Gopło, a nawet w południowej części Gopla. Rośliny wodne pokryte są grubą warstwą brunatno-czarnego osadu, co zapewne doprowadzi do ich zamierania. Ustanie proces samooczyszczania wody. Strach pomyśleć co stanie się z ekosystemem Gopła, gdy osady wtłoczone zostaną do Gopła w większej ilości. Dzieje się tak pomimo uzgodnień zawartych w opasłych opracowaniach. Niestety praca zespołów ludzi jest lekceważona przez Inwestora w Tomisławicach. Przeraża myśl, że PAK Górnictwo zamierza budować kolejne odkrywki. Ten Inwestor jest niewiarygodny gdyż nie wypełnia postanowień zawartych w pozwoleniach.

Takiemu działaniu należy powiedzieć stanowcze NIE!!!

Stowarzyszenie Przyjezierze

 



⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl