Stowarzyszenie Eko - Przyjezierze
System BSO


System BSO

Na bazie urz?dze? piecowych z serii HKD powsta?a ciep?a gotowa obudowa. Pobodnie jak w BSK sk?ada si? ona z przygotowanych modu?ów dostosowanych do kszta?tów wybranych wk?adów grzewczych firmy Brunner. Kluczowe znaczenie ma fakt, i? w obr?bie dostawy ka?dy z zestawów BSO jest wyposa?any w odpowiedni? ilo?? masy akumulacyjnej (zestaw kr??ków lub kana?ów ceramicznych).

Zewstaw BSO 01 powsta? na bazie modelu HKD 2.2k (krótki korpus) z szyb? w ?uku otwieran? na bok. Opcjonalnie mo?emy do urz?dzenia dobra? sterowanie prcesem palenia EAS.⇑   Do góry strony

Projekt i wykonanie: nonomedia.pl